top of page

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

תנאי שימוש ומדיניות הפרטיות
 • תודה שבחרת לרכוש מוצר (להלן: "המוצר") מ"זרועות ברקן בע"מ" (להלן: "זרועות ברקן" או "החברה"). המוצר מסופק ע"י זרועות ברקן.

 • בעצם רכישת המוצר, הינך מתחייב כי הינך כשיר לבצע רכישה וכי הינך מסכים לכל התנאים והכללים האמורים במסמך תנאי שימוש ומדיניות פרטיות זה.

 • אם אינך מסכים לתנאים אלו, אל תבצע את הרכישה. המוצר מוצע לך בכפוף להסכמתך, ללא תנאי ושינוי, לתנאים, לכללים ולהוראות האמורים להלן.

 • הסכם תנאי השימוש שלהלן נכתב בלשון זכר מתוך נוחות בלבד, והאמור בו מתייחס לשני המינים.

 

קבלת תנאים
 1. המוצר יסופק לך בכפוף לתנאי השירות המובאים לעיל.

 2. זרועות ברקן שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן מעת לעת את תנאי השימוש. ניתן לצפות בתנאי השימוש המעודכנים מעת לעת, על ידי לחיצה על הקישור "תנאי שימוש ומדיניות הפרטיות".

 3. הינך מסכים בזאת כי בעצם רכישת המוצר, אתה מביע את הסכמתך לתנאי השימוש המפורטים לעיל ולהלן. תוכל לפרוש מהשרות בכל רגע באמצעות שימוש בהקשה על מקש "ביטול".

 4. זרועות ברקן שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ייצור, לשנות את המוצר לצמיתות או לפרק זמן מוגבל ללא הודעה אליך. במקרה כזה זרועות ברקן לא תהא אחראית כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו.

 5. זרועות ברקן שומרת לעצמה את הזכות לדרוש ממך, מלבד ההסכמה הניתנת כאן, כי תחתום על מסמך תנאי שימוש זה, בגרסה לא אלקטרונית. האמור בסעיף זה לא יפחית ו/או יפגע בתוקפו של הסכם זה.

 

תיאור המוצר

מפרט המוצר מופיע בכתובת https://www.barkanmounts.com/he-products

 

ביצוע עסקה
 1. רכישת המוצר תסתיים אחרי שזרועות ברקן אימתה שהמוצר קיים ברשותה ורק אחרי שהמוצר סופק.

 2. אתה מוזמן לפנות למחלקת שירות הלקוחות של זרועות ברקן בנוגע לאספקת המוצר ובנושא בירורים לגבי עסקאות שבוצעו באמצעות שירות זה.

 3. היה ותמסור פרטים כוזבים אודות פרטי כרטיס האשראי, תעודת זהות בעל הכרטיס, כתובת או כל פרט אחר אשר ימנע מהאתר להשלים את העסקה ו/או הליך אישור העסקה בחברות כרטיסי האשראי, אזי תהא רשאית זרועות ברקן לראות בעסקה כבטלה וחסרת כל תוקף ולא תהא מחויבת כלפיך בשום תנאי במצב דברים זה.

 4. מובהר ומודגש כי משלוח הודעת הדואר האלקטרוני האוטומטית מיד לאחר קליטת ההזמנה במערכת אינו מהווה ראיה להשלמת העסקה ואף אינו מחייב את זרועות ברקן להשלים את העסקה.

 

זיהוי המשתמש בעת השימוש בשירות

הנך מסכים כי זרועות ברקן תוכל לאמת את זהותך, בכפוף לפרטים שנמסרו על ידך.

 

מדיניות הפרטיות
 1. בכדי להשלים את רכישת המוצר בנוחות וביעילות, הינך מתבקש לספק לזרועות ברקן מספר פרטים אודותיך. פרטים אלו נושאים אופי אישי ובנקאי (להלן: "המידע"). להלן יפורטו הנהלים אשר על פיהם פועלת זרועות ברקן באיסוף ושימוש בפרטים אודותיך (להלן: "מדיניות הפרטיות"). יש להדגיש כי זרועות ברקן רואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיותך, ועושה לכן מאמצים רבים על מנת לשמור כיאות על המידע שנמסר לה.

 2. לא חלה עליך חובה מכוח חוק למסור את המידע האישי שהתבקש ממך. מסירת יתר הפרטים תלויה ברצונך ובהסכמתך. עם זה, בלא קבלת הפרטים המלאים שיתבקשו, זרועות ברקן תהא רשאית שלא לספק את המוצר. מסירת הפרטים הבאים, ככל שתתבקש להזין, היא חובה על-פי דין כדי להשלים את העסקה: שם מלא, מספר זהות,  מען, פרטי כרטיס אשראי.

 3. מדיניות הפרטיות יכול ותשתנה מעת לעת.

 4. מדיניות הפרטיות חלה על המידע האישי המזהה שנמסר על ידך, כחלק מתהליך רכישת המוצר.

 5. זרועות ברקן אינה נושאת כל אחריות בגין שימוש במידע אודותיך המתקבל שלא באמצעות זרועות ברקן ע"י צדדים שלישיים לרבות גופים מסחריים, אתרים או סוחרים מקוונים אשר משתמשים בשירות, ואשר אינם בשליטתה של זרועות ברקן. בכל מקרה של ספק עליך לבדוק את מדיניות הפרטיות, ותנאי השימוש של אותו סוחר, אתר או גוף מסחרי.

 6. זרועות ברקן ו/או ספק שירותי העברת הנתונים מתעדים באופן אוטומטי בשרתיהם את כל המידע שנקלט מן הדפדפן שברשותך, ובכלל זה כתובת ה- IP שלך, וכן את כל הדפים בהם בקרת. בהסכמתך להסכם תנאי השימוש שלעיל הנך מסכים כי תיעוד כאמור יבוצע על ידי זרועות ברקן.

 7. זרועות ברקן משתמשת במידע שנאסף אודותיך למטרות הבאות:

 • יצירת קשר עמך.

 • משלוח חומר שיווקי ו/או פרסומי אליך לרבות באמצעות הדואר או הדואר האלקטרוני או באמצעות הודעות SMS.

 • ניתוח סטטיסטי של המידע, לצרכיה של זרועות ברקן.

 • אספקת המוצר על פי תנאים אלו.

 

שימוש וגילוי במידע אודות הלקוח
 1. זרועות ברקן לא תמכור ו/או תשכיר ו/או תעביר את המידע האישי אודותיך, כפי שנמסר לה, כולו או חלקו, לצד שלישי כלשהו, למעט העברה לספק שירותי העברת נתונים.

 2. חברת כרטיסי האשראי תהא רשאית לחשוף את המידע האישי אודותיך, כולו או חלקו, לצדדים שלישיים כלשהם, למעט העברה לספק שירותי העברת נתונים, בכפוף לתנאים הבאים:

 • זרועות ברקן קבלה את הסכמתך המפורשת לחשוף מידע זה.

 • חשיפת המידע או חלקו לגורמים מסוימים הכרחית לשם אספקת המוצר. יש להדגיש, כי אלא אם כן נאמר אחרת, לגורמים אלו אין זכות להשתמש במידע זה.

 • זרועות ברקן תמסור את המידע במידת הצורך או כנדרש על פי החוק או בהליכים משפטיים.

 • במקרה בו זרועות ברקן תמצא כי פעולותיך מפרות את תנאי השימוש, או מבוצעות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא.

 • העברת המידע לחברות הקשורות לזרועות ברקן.

 

אחריות על המוצר

זרועות ברקן לא תהא אחראית בגין נזק או אובדן שיגרם כתוצאה משימוש שלא בהתאם להוראות ההרכבה וההתקנה של המוצר ובהתאם לאזהרות המצורפות.

 

מחירי המוצרים המפורסמים באתר
 1. צוות האתר מעדכן מחירים בכל עת על מנת להבטיח את המחיר האולטימטיבי עבור הלקוח. עדכונים אלה מצריכים עבודה אנושית קשה ומרובה. היה ונפלה טעות אנוש חריגה, טעות בהקלדה, השמטת ספרה אשר גובלת בחריגה ממחיר המוצר בשוק, זרועות ברקן איננה מתחייבת לספק מוצר זה, אף אם בוצעה הזמנה על ידי הלקוח.

 2. זרועות ברקן מתחייבת בזאת כי טעויות אנוש מעין אלה עלולות להיווצר בתום לב בלבד ויש לראותן כטעויות אנוש.

 3. היה ומתעורר ספק בנוגע למחירו של מוצר מסוים, יש לפנות מיידית לשירות הלקוחות בווטסאפ שמספרו:  073-7014484 או בכתובת המייל: sales.il@barkanmounts.com.

 

זמני אספקה
 1. מועדי אספקת מוצרים הינם על פי הפירוט הבא:

  1. משלוחים לערים מרכזיות מקו נהריה ועד באר שבע וירושלים - עד 5 ימי עסקים.

  2. משלוחים ליישובי קצה מרוחקים (כולל קיבוצים ומושבים) עד 7 ימי עסקים.

  3. משלוחים לאזורי יהודה ושומרון, בקעת הירדן, הערבה ואילת – עד 10 ימי עסקים.

  4. משלוחים ליישובי עוטף עזה ואיזור הצפון יתבצעו בהתאם למגבלות הבטחוניות המתעדכנות מעת לעת – ייתכנו לצערנו עיכובים.

  5. לישובים מרוחקים אליהם חברות השליחויות עימן אנו עובדים לא מגיעות יישלחו המשלוחים בדואר רשום.

 2. ימי עסקים הינם ימים א' עד ה' בלבד. לא נכללים במניין ימי העסקים ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג. הזמנה שהתקבלה לאחר השעה 10:30, תחל ספירת ימי אספקתה מיום העסקים העוקב.

 3. בתקופת החגים – כולל הרמדאן - ייתכנו עיכובים של עד 2 ימי עסקים בזמני האספקה המפורטים.

 4. יובהר ויודגש כי זמני משלוח המוצרים הינם ממועד מתן האישור לעסקה על ידי חברת האשראי ולא ממועד ביצוע ההזמנה על ידי הלקוח.

 5. במידה וגורמים או אירועים שאינם בשליטת זרועות ברקן יעכבו או ימנעו את קיום מכירת המוצרים או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, נציג מטעמה של החברה יציע ללקוח לבחור בין המתנה לקבלת המוצר או ביטול העסקה והשבה ללקוח את מלוא כספו.

 6. יודגש כי זרועות ברקן לא תהא אחראי לכל עיכוב ו/איחור באספקת המוצר ו/או לאי אספקת המוצר שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או פעולות איבה ו/או פעולות טרור ו/או מלחמה ו/או שביתה ו/או השבתות וכיוצ"ב אשר אינם בשליטתה.

 7. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית תהא זרועות ברקן רשאית לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, בתיאום מראש.

 8. בכל מקרה של הזמנת מוצר לישובים מעבר לקו הירוק, אספקתם תהא נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של זרועות ברקן ובתוספת מחיר. ייתכנו שינויים בלוחות הזמנים לאספקה.

 

ביטול עסקה
 1. ביטול עסקה ע"י הלקוח, ייעשה תוך עד 14 ימים מקבלת המוצר או מקבלת מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם.

 2. הלקוח ישלח הודעה על הביטול בדואר אלקטרוני או בהודעת ווטסאפ לשירות הלקוחות בלבד.

 3. בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה בין המוצר שהתקבל לבין פרטי המוצר המפורטים באתר ברקן, או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, כספו של הלקוח יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ש"ח לפי הנמוך ביניהם.

 4. במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם חלה על הלקוח החובה להשיב את המוצר אל חנות החברה על חשבונו, בכתובת הסחלב 22, א.ת. אריאל, אף אם נשא בעלויות משלוח בעת ביצוע הרכישה.

 5. בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה למפרט המוצר, או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה מצד החברה, לא ייגבו דמי ביטול, כספו של הלקוח יושב לו תוך 14 ימים מקבלת המוצר המוחזר למחסן החברה. על הלקוח להחזיר את המוצר למחסני החברה.

 6. הלקוח יחזיר את המוצר ככל שהדבר אפשרי, או סביר באריזתו המקורית במצב המתאים למכירה חוזרת.

 7. החברה תמסור ללקוח עותק של הודעת ביטול החיוב שמסרה לחברת האשראי.

 8. סייגים לזכות ביטול: לא ניתן לבטל רכישה של טובין שהורכבו ושלא מוחזרים באריזתם המקורית ובמצב חדש.

 9. למען הסר ספק, עלות המשלוחים לחיוב לפי מחירי חיוב זרועות ברקן.

 10. יודגש כי זרועות ברקן איננה אחראית בשום אופן ובשום תנאי להתקנה של המוצרים.

 11. בכל מקרה של ביטול עסקה ע"י הלקוח, נדרש הלקוח להחזיר את המוצר חדש באריזתו המקורית ללא שנפתח, ככל שהדבר אפשרי או סביר, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

 

מלאי

אם לאחר ביצוע הזמנה התברר כי המוצר אזל, בשל נסיבות חריגות, שלא היו ידועות בעת ההזמנה, תודיע על כך החברה ללקוח תוך יום עסקים ותאפשר לו לבחור בין קבלת מוצר חלופי ושווה ערך או השבת מלוא הכסף ששולם ככל ששולם.

 

גיל ואחריות כללית

תנאי לרכישת המוצר הינו שהלקוח בגיר וכשיר משפטית למתן התחייבויותיו עפ"י תנאי שימוש אלה.

עוגיות ומידע שיווקי

איזה סוג של מידע אנחנו אוספים

אנחנו מקבלים, אוספים ומאחסנים כל מידע שאתה מזין באתר שלנו, או נתן לנו בכל דרך אחרת. בנוסף, אנחנו אוספים את כתובת ה IP שבה אתה משתמש כדי להיכנס לאתר. ייתכן ונשתמש בכלים אלקטרונים לאיסוף מידע על הסשן, כולל זמני תגובת הדפים, זמני הביקורים בדפים, הפעילות בדפים ודרכי היציאה מהדפים.

אנחנו גם אוספים מידע זיהוי אישי (שם משתמש, אימייל, פניות באתר), אמצעי תשלום בקנייה, הערות ופרופיל המשתמש.

מתי אנחנו אוספים מידע

כאשר אתה מבצע פעולה או רכישה באתר, כחלק מהתהליך, אנחנו אוספים מידע אישי שאתה נותן לנו כמו השם שלך, כתובת וכתובת מייל. נשתמש במידע האישי שלך עבור המטרה הספציפית שצוינה למעלה.

 

למה אנחנו אוספים את המידע

אנחנו אוספים מידע אישי ולא-אישי בשל הסיבות הבאות:

 1. על מנת להפעיל את האתר ולתת לך שירות.

 2. כדי לתת ללקוחות שלנו תמיכה תמידית ותמיכה טכנית.

 3. כדי להיות מסוגלים ליצור קשר עם הלקוחות והמבקרים שלנו עם הודעות כלליות או מותאמות אישית עבור השירות שלהם ומתן מידע שיווקי.

 4. כדי לאגור מידע סטטיסטי ו/או להסיק מידע לא-אישי, שאנו נשתמש בו כדי לשפר את השירות שאנו נותנים ללקוחותינו ומבקרנו.

 5. כדי לעמוד בדרישות החוק והפיקוח.

 

איך אנחנו מאחסנים, משתמשים, חולקים וחושפים את המידע

האתר שלנו מאוחסן בפלטפורמה של Wix.com. Wix.com מספקת לנו פלטפורמה אינטרנטית שמאפשרת לנו למכור מוצרים ושירותים עבורך. המידע שלך מאוחסן במאגר המידע של Wix.com. הם מאחסנים את המידע שלך בסרברים מאובטחים מאחורי חומת-אש.

 

כל התשלומים שמוצעים דרך הפלטפורמה שלנו פועלים על פי הסטנדרט של PCI-DSS ומנוהלים לפי סטנרט האבטחה של PCI Security Standards Council, שהיא מאמץ משותף של מותגים כגון ויזה, מאסטרקארד, אמריקן אקספרס ודיסקובר. הדרישות של PCI-DSS עוזרות להבטיח את השימוש הבטוח בכרטיס האשראי בחנות שלנו.

איך אנחנו מתקשרים עם מבקרי האתר

אנחנו יכולים ליצור עמך קשר בנוגע לחשבון שלך, המסרים ששלחת לנו, לפתור בעיות שהעלת, סקרים ודעתך בנושאים הקשורים לאתר ושליחת עדכונים בנוגע לחברה שלנו. למען מטרות אלו אנחנו יכולים לפנות אלייך באמצעות טלפון או מייל.

 

איך אתה יכול לבטל את הסכמתך

אם אתה לא רוצה שנמשיך להשתמש במידע שלך, צור אתנו קשר דרך:

https://www.barkanmounts.com/he-contact-us

עדכונים במדיניות הפרטיות

אנחנו שומרים את הזכות לעדכן את מדיניות זו מדי פעם, לכן דאג לקרוא אותה בצורה סדירה. שינויים והבהרות יהיו תקפים באופן מיידי ברגע שיופיעו באתר. אם אנחנו נבצע שינויים למדיניות זו, אנחנו נעדכן אותך בדף זה, כדי שתהיה מודע למידע שאנו אוספים, איך אנחנו משתמשים בו.

 

שאלות ודרכי יצירת קשר

אם תרצה לקבל, לתקן, לשנות או למחוק את המידע האישי שלך שמאוחסן אצלנו, אתה מוזמן ליצור אתנו קשר דרך: https://www.barkanmounts.com/he-contact-us

 

סמכות שיפוט
 • רכישת המוצר כפוף לדין הישראלי בלבד, ולסמכות השיפוט הייחודית של בתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב- יפו (ישראל).

הצהרת נגישות
bottom of page